Układy na różne okazje - Dekoracja stołu

Układy na różne okazje:

 

 

 

Dekoracja stołu - codzienna i uroczysta

 

Z biegiem lat dekoracje roślinne na sto­łach zmieniły swój charakter — od naj­prostszych, jakimi było rozsypanie płat­ków kwiatowych na stole, do bardzo wy­rafinowanych i skomplikowanych. Początkowo kwiaty na stołach spełniały rolę magiczną. Starożytni

Rzymianie wie­rzyli, że pewne kwiaty zapobiegają upiciu się. Na swych ucztach układali całe

stosy kwiatów przed gośćmi znanymi ze skłon­ności do upijania się. Tę szczególną właś­ciwość przypisywano różom, z których splatano girlandy zawieszane gościom na szyjach lub

układane na stołach. Innym kwiatom przypisywano działanie przeciwgorączkowe. A szczególnie cenio­ne były gatunki pachnące. Ważnych gości honorowano stawiając przed nimi bukiety z kwiatów najwonniejszych. Z czasem ta „profilaktyka" zanikła, a zwyczaj zamie­nił się w stawianie czarki z kwiatami na środku stołu

Dekoracja stołu powinna stwarzać nastrój intymności, powinna harmonizować z ob­rusem i zastawą.

Kwiaty nie  mogą być wysokie, by nie tworzyły przesłony pomiędzy współbie­siadnikami.

Kwiaty na stole nie powinny rozsiewać intensywnej woni, a tym bardziej nic mo­gą to być kwiaty o różnych i silnych /.apa-chach. Silna woń kwiatów w połączeniu z zapachem potraw może wywołać bruk apetytu, a nawet ból głowy. Rodzaj deko-racji stołu uzależniony jest od charakteru uroczystości, jaka będzie przy nim święto­wana. Stoły  bankietowe,  jubileuszowe, obiadowe, podwieczorkowe — do herbaty czy kawy, na uroczystości dziecięce czy wreszcie „szwedzkie bufety", wymagają różnej i specyficznej aranżacji. Dekoracja stołu w dużej mierze zależy od jego wielkości oraz od ilości biesiadników. Na stole przygotowanym dla 2-8 osób możemy ustawić jedną kompozycję roślinną lub też udekorować każde miejsce. Innej dekoracji wymagać będzie stół bankietowy dla kilkunastu osób. Można wówczas wzdłuż środka stołu rozstawić sze­reg rytmicznie powtarzających się, jednakowej wielkości kompozycji lub w centrum ustawić jedną większą, tak zwaną wylewającą się, z coraz to mniejszymi, odchodzącymi symetrycznie do końców stołu. Na stołach okrągłych dekoracje mogą rozchodzić się promieniście ze środka do każdego nakrycia, mogą jak wianuszek leżeć na środku lub obiegać go na pozio­mie nakryć.

 

W małym pokoju, w którym stół przylega jednym bokiem do ściany, najefektowniej będzie wyglądać kompozycja ustawiona przy tym właśnie boku, na tle ściany. Podstawka doda jeszcze lekkości układowi, a cała powierzchnia stołu pozostanie do naszej dyspozycji. W tym wypadku odpowiednia będzie kompozycja na miarę szerokości stołu lub wypiętrzona trójkąt nie do góry, jednostronnie płaska od strony ściany. Przy bukiecie piramidalnym można ustawić owoce przeznaczone do spożycia - będą one stanowiły jego pod­stawę. Główną zaletą takiego układu jest to, że kompozycja kwiatowa nie zasłania widoku współbiesiadników i nie zajmuje dużo powierzchni stołu. Stoły-bufety lepiej udekorować na dwóch końcach, niż jedną dekoracją ustawioną centralnie, zajmującą więcej miejsca. W każdym przypadku pamiętajmy, by kwiaty nie znalazły się zbyt nisko, co będzie utrudniało dostęp do potraw. Za­leżnie od okoliczności i rozmiarów stołu możemy udekorować go ukośnie, podkre­ślając w ten sposób różne funkcje dwóch rozdzielonych części, przeznaczając jedną na naczynia, szkło, sztućce, serwetki itp. a drugą na potrawy.

 

Na szwedzkich bufetach dekoracje mogą być wysokie, nawet do jednego metra, i tak ułożone, by rośliny były wyniesione wysoko ponad potrawy i naczynia. Mogą to być aranżacje na statywach lub w wa­zach, o wysokich, smukłych kształtach, w stylu spływającym - kaskadowym. Na dużych stołach najefektowniejszą de­korację otrzymamy rozmieszczając kom­pozycje na różnych poziomach, tak by wyżej ustawione mogły swymi zewnętrz­nymi kwiatami zbliżać się do tych usytuo­wanych niżej - stworzymy układ w kształ­cie kaskady. Podobny efekt otrzymamy posługując się świecami różnej wysokości, wstawionymi do dekoracji rozmieszczo­nych na tym samym poziomie. Wybór układu dekoracji uzależniony bę­dzie również od kształtu stołu. Stół okrą­gły narzuca nam niejako miejsce usytuowania,

ilość możliwości pozostawiają stoły kwa­dratowe, a największą prostokątne i owal­ne. Kilka mniejszych bukietów, zwłaszcza ustawionych po przekątnej, z pozostawie­niem wolnego miejsca w środku, daje lepszy efekt niż kompozycja pojedyncza. Ciekawą dekorację stołu stanowią małe miseczki lub czarki, wypełnione główkami drobnych kwiatów albo jednym wię­kszym, stojące przed każdym nakryciem. Gdy miejsca na stole jest niewiele, może­my zrezygnować z czarek, a w ich miejsce, przy każdym nakryciu, położyć mały kor­sarz upięty ze skórzastych listków, na przykład róży, z jednym kwiatkiem w pą­ku lub bez niego.

Na okazje szczególnie uroczyste, na ser­wetach czy obrusach jednobarwnych można rozkładać zieleń ciętą i kwiaty tak, by najwięcej ich znalazło się przy na­kryciu osoby najważniejszej przy stole. Inny rodzaj uroczystej dekoracji może stanowić girlanda leżąca wzdłuż stołu. Środek stołu można dodatkowo podkre­ślić płaską kompozycją ułożoną tak, by girlanda wiązała się z nią. Kwiaty użyte do splecenia girlandy zachowują dłużej świe­żość, jeśli będą miały krótko przycięte łodyżki, a miejsce cięcia zalane parafiną, która jednocześnie będzie chronić obrus lub serwetę przed poplamieniem sokiem roślinnym.

Równie efektownie wygląda asymetrycz­na dekoracja stołu ustawiona na jednym jego końcu.

Oryginalnie i uroczyście prezentuje się dekoracja stołu, na którego środku znaj­duje się większa kompozycja z jednorod­nych kwiatów, a przy każdym nakryciu leży, lub jest wpięty w serwetkę, mały korsarz z 1-2 kwiatków, takich samych jak w kompozycji.

Na stole do pisania wystarczy wazonik z paroma kwiatkami, uzupełnionymi ażu­rową zielenią.

Pokój stołowy dekoruje się niewielką iloś­cią kwiatów. Najlepsze do takich dekora­cji są kwiaty drobne, ustawione na stole w miseczkach lub czarkach. Ciekawie wy­glądają kwiaty ułożone główkami na tale­rzyku, ozdobione paroma liśćmi. Nadają się do tego pojedyncze kwiaty azalii, zło­cieni, goździków, gerber, astrów letnich. W ten sposób możemy wykorzystać deko­racyjne jeszcze główki kwiatów, gdy łody­gi i liście straciły naturalną świeżość. Na co dzień będziemy układać dekoracje z kwiatów ogrodowych, które są tanie i prezentują swe bogactwo od wiosny do jesieni. Na większe uroczystości użyjemy kwiatów wypielęgnowanych w szklar­niach.

 

Do dekoracji stołu możemy używać roz­maitych kwiatów, z wyjątkiem bardzo du­żych i silnie pachnących. Kwiaty o dużych, ciężkich, wielopłatkowych główkach po­winny być używane do dekoracji niższych, a niekiedy mogą być rozkładane wprost na obrusach czy serwetkach. Kwiaty do dekoracji stołu przygotowane­go do posiłku najlepiej wstawić do naczy­nia z wodą mineralną, z której uprzednio ulotnił się gaz. Zapobiega to rozwojowi mikroorganizmów, uodparnia na duszne powietrze w pomieszczeniu i opary wy­dzielane przez potrawy. Na przykład róże wstawione do wystałej wody mineralnej zachowują świeżość 3-4 razy dłużej, niż wstawione do wody wodociągowej, nawet odchlorowanej. Zamiast wody mineralnej

można użyć wody z rozpuszczonego lodu, z dodatkiem paru kryształków nadmanganianu potasu (delikatne, różowe zabar­wienie) i szczypty sody oczyszczonej. Dekorując stół do kolacji dobierajmy kwiaty jasne, pastelowe, ponieważ nie zmieniają one swego zabarwienia przy sztucznym świetle. Ciemno wybarwione kwiaty, a zwłaszcza w tonacjach różowo-wrzosowych i amarantowo-purpurowych, w sztucznym oświetleniu sinieją i ciem­nieją.

Ze względu na barwność potraw lepiej jest dobrać kwiaty w jednym kolorze lub w odcieniach jednej barwy. Na stół z okazji większych uroczystości najlepsze są kwiaty o intensywniejszych barwach, na przykład róże, goździki, ger­bery, tulipany i inne, pochodzące

z upraw szklarniowych. Na stołach przykrytych białym lub pastelowym, jednobarwnym obrusem lepiej będą wyglądały kwiaty jaskrawe, o nasyconych barwach. Na ob­rusach wielobarwnych bukiet powinien być w spokojnym tonie, najlepiej pastelo­wym, harmonizującym z jedną z barw nakrycia. Przypatrzmy się wzorom i bar­wom obrusa i zastawy, aby wybrać kwiaty harmonizujące z nimi. Gdy obrus czy ser­weta są w desenie kwiatowe, to kwiaty w bukiecie powinny nawiązywać barwami i rodzajem do tych malowanych. Dobierając kwiaty do dekoracji stołów wybierajmy te, które „patrzą na nas". Wrażenie takie czynią kwiaty osadzone pod kątem na własnych łodyżkach, jak na przykład bratki, narcyzy. Szczególnie cen­ne są one w dekoracjach stawianych przed każdym' nakryciem. Można wiązać je w małe bukieciki - bratki, fiołki lub gdy są większe, pozostawiać ich główki pojedyn­czo - narcyzy, mieczyki. Efektownym po­wiązaniem takiej dekoracji w całość bę­dzie jedna większa kompozycja z takich samych kwiatów umieszczona w środku lub dwie mniejsze po bokach stołu. Ważne jest również, aby waza harmonizo­wała z zastawą stołową, nie tylko z kolo­rem obrusa czy serwety, o czym wspom­niałam. Wazy ceramiczne nie będą paso­wały do serwisu z cienkiej porcelany, ale będą odpowiednie na stole z zastawą ka­mionkową. W ceramicznym naczyniu na stole dobrze będą się prezentować trawy, złocienie, chabry, wiosenne gałązki lesz­czyny, jesienne liście klonu. Do dekoracji świątecznego stołu nadają się naczynia kryształowe, w których mocujemy rośliny na kenzanach, odpowiednio zamaskowa­nych. Do tego celu mogą służyć naczynia płaskie i niskie, różne talerze, czarki, mi­seczki, patery.

 

 

Naczynia stawianego na stole nie należy przeładowywać zbyt dużą ilością kwiatów. Sztuka dekoracji stołu, jak w ogóle sztuka układania kwiatów, polega na umiejęt­ności zachowania umiaru, gdyż tylko wte­dy kompozycja roślinna będzie wyrazista i piękna.

 

Specyficzny koloryt nadadzą każdej uro­czystości i każdemu stołowi umieszczone na nim świece. W naszych domach świece na stołach pojawiają się najczęściej w okresie Bożego Narodzenia i Nowego Roku, niekiedy na uroczystościach uro­dzin, szczególnie małych dzieci, i to naj­częściej na tortach, jako symbole ukoń­czonych lat życia. Zapalamy je z reguły wieczorem. A przecież jedna świeca wkomponowana w dekorację roślinną, choćby najskrom­niejszą, a zapalona nawet w dzień, doda blasku, wywoła podniosły, ciepły nastrój. Kwiaty powinny zdobić stół nie tylko w dni świąteczne, ale i na co dzień. Upię­kszają wnętrze, czynią pomieszczenie przytulniejszym, wprowadzają miły nastrój.

 

Na stole nakrytym do obiadu można umieszczać kompozycje roślinne w naczy­niach wchodzących w skład serwisu - sos­jerkach, maselniczkach, salaterkach. Dekorując stół pamiętajmy, by kwiaty, czy gałązki lub liście nie przykrywały na­czyń ani sztućców.

Kompozycje na stołach muszą być tak ułożone, by oglądane z każdej strony pre­zentowały się okazale. Dekorując stół pa­miętajmy, że rośliny są dodatkiem i po­winny stanowić jedynie eleganckie dopeł­nienie zastawy.